מק''ט: 222

חומצה הסותרת בסיסיות וגורמת להורדת רמת ה-PH במי הבריכה