מק''ט: 221

חומצה הסותרת בסיסיות וגורמת להורדת רמת ה-PH במי הבריכה