מק''ט: 219

חומצה הסותרת בסיסיות וגורמת להורדת רמת ה-PH במי הבריכה