מק''ט: 218

מדידי נייר המשמשים למדידת רמות הכלור הכללי, הכלור החופשי,PH ובסיסיות כוללת בבדיקות יומיומיות של מי הבריכה.

צבע משתנה לפי איכות המים.